• 41-300 Dąbrowa Górnicza
  • ul. Majakowskiego 37

Windykacja należności

Windykacja należności

W zakresie windykacji należności kancelaria:
 
  • prowadzi pełną obsługę prawną na etapie postępowania sądowego, zabezpieczającego i egzekucyjnego,
  • prowadzi postępowania o uznanie za bezskuteczne czynności prawnych dokonanych z pokrzywdzeniem wierzycieli (skarga pauliańska),
  • kieruje do dłużników wezwania do zapłaty,
  • reprezentuje klientów w postępowaniach o wyjawienie majątku przez dłużników,