• 41-300 Dąbrowa Górnicza
 • ul. Majakowskiego 37

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

 • Kancelaria posiada doświadczenie w obsłudze prawnej przedsiębiorców w zakresie prawa pracy oraz reprezentowaniu pracowników jak i pracodawców w postępowaniach przed sądami pracy,
   
 • Kompleksowo przygotowuje wszelkie dokumenty pracownicze m. in. umowy o pracę, o zakazie konkurencji, wypowiedzenia umów o pracę, regulaminy pracy, wynagradzania,
   
 • Doradza w sprawach dotyczących:
   
  • ustalenia stosunku pracy,
  • przywrócenia do pracy,
  • odszkodowania z tytułu nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem rozwiązania stosunku pracy lub za wypadek przy pracy itp.,
    
 • Kancelaria posiada doświadczenie w sporządzaniu odwołań od decyzji organów rentowych, dotyczących ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia rodzinnego (emerytury, renty oraz inne świadczenia w sprawach należących do właściwości ZUS oraz reprezentowaniu Klientów przed sądami pracy po wniesieniu odwołania od decyzji organu rentowego.