• 41-300 Dąbrowa Górnicza
  • ul. Majakowskiego 37

O mnie

O mnie

Radca prawny, Mediator - Joanna Kozioł-Marek

Joanna Kozioł-Marek jest radcą prawnym wpisanym na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Krakowie.

Radca prawny Joanna Kozioł-Marek jest również mediatorem, wpisanym na listę stałych mediatorów Sądu Okręgowego w Warszawie.

Z celującymi ocenami na dyplomach ukończyła prawo na Uniwersytecie Śląskim oraz politologię (specjalność samorządowa) na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego.

Otrzymała Dyplom Uznaniowy oraz Rektorski List Rekomendacyjny. Ukończyła wiele kursów i szkoleń poszerzając swoje kompetencje i wiedzę.

Doświadczenie zawodowe zdobywa od 2009 r., początkowo jako prawnik następnie aplikant radcowski a obecnie  prowadzi własną Kancelarię Radcy Prawnego w Dąbrowie Górniczej.