• 41-300 Dąbrowa Górnicza
  • ul. Majakowskiego 37

Prawo ochrony konkurencji i konsumenta

Prawo ochrony konkurencji i konsumenta

  • doradztwo w sprawach z zakresu czynów nieuczciwej konkurencji,
  • porady prawne,
  • sporządzanie pisemnych opinii prawnych,
  • sporządzanie pism procesowych,
  • reprezentowanie w sprawach przed sądem we wszystkich instancjach oraz organami administracji publicznej,
  • sporządzanie i opiniowanie umów,
  • badanie zgodności umów z prawem konkurencji,
  • prowadzenie postępowań reklamacyjnych.