• 41-300 Dąbrowa Górnicza
 • ul. Majakowskiego 37

Zasady współpracy / Wynagrodzenie

Zasady współpracy / Wynagrodzenie

Współpraca pomiędzy Kancelarią, a Klientem opiera się na umowie o stałą obsługę prawną lub umowie o wykonanie konkretnego zlecenia. Zasady wynagradzania uzależnione są od potrzeb Klienta, charakteru świadczonej usługi prawnej, w tym jej zakresu, stopnia skomplikowania i niezbędnego nakładu pracy.

Ceny ustalane są indywidualnie z klientem przy uwzględnieniu nakładu i czasu pracy poświęconego dla Klienta, a także rodzaju i charakteru sprawy oraz stopnia jej skomplikowania.

Kancelaria stosuje:

 
 • System wynagrodzenia kwotowego
  ustalona z góry kwota wynagrodzenia za prowadzenie sprawy lub wykonanie określonego zlecenia.
   
 • System wynagrodzenia ryczałtowego
  ustalona z góry miesięczna stawka za określony w umowie zakres usług.
   
 • System rozliczenia godzinowego
  wynagrodzenie określone w oparciu o liczbę przepracowanych godzin i ustalonej z góry stawki godzinowej.
   
 • System mieszany ryczałtowo-godzinowy
  ustalona z góry kwota stałego wynagrodzenia miesięcznego w granicach określonego limitu godzin, a w przypadku jego przekroczenia, rozliczenie według umówionej stawki godzinowej.