• 41-300 Dąbrowa Górnicza
 • ul. Majakowskiego 37

Windykacja należności

Windykacja należności

W zakresie windykacji należności kancelaria:
 
 • prowadzi pełną obsługę prawną na etapie postępowania sądowego, zabezpieczającego i egzekucyjnego,
   
 • prowadzi postępowania o uznanie za bezskuteczne czynności prawnych dokonanych z pokrzywdzeniem wierzycieli (skarga pauliańska),
   
 • kieruje do dłużników wezwania do zapłaty,
   
 • reprezentuje klientów w postępowaniach o wyjawienie majątku przez dłużników,