• 41-300 Dąbrowa Górnicza
  • ul. Majakowskiego 37

Prawo karne

Prawo karne

  • Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 września 2013r. o zmianie ustawy- Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw, która weszła w życie dnia 01 lipca 2015r., radcowie prawni mogą być obrońcami w sprawach o przestępstwa karne oraz karne skarbowe, a co za tym idzie, ich uprawnienia zostały zrównane z uprawnieniami adwokatów,
     
  • Kancelaria świadczy pomoc z zakresu prawa karnego i karnego-skarbowego, a także oferuje reprezentację naszych klientów na etapie postępowania przygotowawczego, sądowego i wykonawczego.