• 41-300 Dąbrowa Górnicza
  • ul. Majakowskiego 37

Prawo administracyjne

Prawo administracyjne

Kancelaria zajmuje się następującymi zagadnieniami z tej dziedziny prawa:
 
  • sporządzaniem opinii prawnych,
     
  • reprezentowaniem podmiotów przed organami administracyjnymi i sądami administracyjnymi,
     
  • sporządzaniem odwołań i skarg.