• 41-300 Dąbrowa Górnicza
 • ul. Majakowskiego 37

O mnie

O mnie

Joanna Kozioł-Marek – Radca prawny, Mediator


Joanna Kozioł-Marek jest radcą prawnym wpisanym na listę radców prawnych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie, jest również mediatorem wpisanym na listę stałych mediatorów Sądu Okręgowego w Warszawie.

Doświadczenie zawodowe zdobywa od 2009 r., początkowo jako prawnik potem aplikant radcowski a aktualnie jako radca prawny.

Z celującymi ocenami na dyplomach ukończyła prawo na Uniwersytecie Śląskim oraz politologię (specjalność samorządowa) na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego.

Otrzymała Dyplom Uznaniowy oraz Rektorski List Rekomendacyjny. Ukończyła wiele kursów i szkoleń.

Kancelaria prowadzi sprawy z zakresu prawa rodzinnego obejmujące takie zagadnienia jak:
 
 • rozwód,
 • separacja,
 • alimenty,
 • kontakty z dziećmi,
 • władza rodzicielska - jej pozbawienie, ograniczenie bądź odzyskanie,
 • podział, rozliczenie majątku dorobkowego małżonków,
 • mediacje,
Kancelaria zajmuje się również prowadzeniem spraw:
 
 • z zakresu prawa spadkowego
 • związanych dochodzeniem odszkodowań z tytułu wypadków komunikacyjnych, wypadków przy pracy czy innych zdarzeń losowych,
 • z tytułu niewykonania bądź nienależytego wykonania umów,
 • zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,